Condicions d'Ús

Comandes

Les comandes es poden realitzar per telèfon 972 325 085, web o correu electrònic info @ marquezdistribucions.com.

El nostre horari d’atenció al client és de 9 a 13 h i de 15 a 17 h de dilluns a divendres, i de 9 a 13 h els dissabtes, excepte festius.

Per realitzar qualsevol comanda, previament s’haurà de donar d’alta com a CLIENT, omplint el formulari corresponent en l’apartat de registre. Les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançant el següent formulari quedaran registrades a un fitxer de Manel Marquez, s.l. la finalitat del qual és de control intern i de millora de l’atenció al CLIENT i l’USUARI. Per això el CLIENT podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de Manel Marquez, s.l., en les dades de contacte establerts en el present clausulat. Tot això conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades.

Condicions d’entrega

No hi ha comanda mínima. Per a demandes de volum, de gran quantitat, consultar amb nosaltres.

El preu establert no inclou les despeses d’enviament excepte a aquelles ofertes en les quals s’indiqui expressament, i que es fixen de la següent manera:

  • Per a comandes amb entrega a la zona de distribució de Manel Marquez, s.l., les despeses d’enviament són de 6 €. Aquestes despeses s’apliquen per adreça d’enviament, independentment del nombre d’articles. En cas de diferents adreces d’enviament les despeses seran de 6 € per cada entrega.
  • Per a comandes a Balears, Canàries i la resta de la Península s’informarà al CLIENT de la recepció de la comanda i posteriorment se li indicaran els preus corresponents a les despeses d’enviament segons tarifa del transportista. En aquest cas, el CLIENT podrà exercir el dret de desisitiment, conforme estableix la legislació vigent en la matèria.

Els nostres productes es proposen en el límit d’estoc disponible. Les indicacions sobre la disponibilitat dels productes provenen dels postres proveïdors, i se li proporcionaran en el moment de la realització de la  seva comanda. Tots els errors o modificacions excepcionals són aliens a la nostra voluntat i no impliquen cap responsabilitat per part de Manel Marquez s.l.

En cas de no disponibilitat del producte sol·licitat Manel Marquez, sl es posarà en contacte amn el CLIENT, comunicant-li, en aquell moment, el termini d’entrega. En aquest cas el CLIENT podrà exercir el dret de desistiment, conforme estableix la legislació vigent en la matèria.

La venda d’alcohol està prohibida als menosr de 18 anys.

Forma de pagament

Es reserva la seva comanda durant 7 dies, passat aquests temps s'anul·la automaticament. Les comandes es serveixen previa comprovació del pagament, que pot ser:

Targeta VISA - MasterCard - 4B - American Express. Pasarela de pagament segura mitjançant SSL amb Sistemas 4B.

Transferència Bancaria Només per Espanya. La comanda es processarà després de la recepció i comprovació de la transferència. No olvideu indicar en el concepte de la transferència la referencia a la seva comanda. Números de CC:

  • 0081 5384 11 0001040005 (Banco Sabadell)
  • 2100 0032 76 0200559961 (La Caixa)

Preus

Els preus fixats al web tenen l’IVA inclòs. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar els preus segons mercat. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar els preus i la disponiblilitat de les unitats sense previ avís.

El CLIENT ha de comprovar el preu actualitzat i la disponibilitat del producte a la factura prèvia a la confirmació, per part del CLIENT, de la compra a efectuar.

Devolució d’un article

Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el comprimís amb els nostres CLIENTS. Per això quan rebi la seva comanda, i de conformitat amb l’establert a la legislació vigent, disposa d’un termini de set (7) dies, per ejecutar el dret de devolució. En cas que la devolució es produeixi per exercici del dret de desistiment per part del CLIENT, les despeses d’enviament aniran a càrrec del CLIENT. Aiximateix en cas de productes defectuosos i enviaments errònis, serà l’EMPRESA qui es faci càrrec de les despeses d’enviament sempre que el CLIENT  comuniqui fefahentment aquesta circumstància en el termini de set (7) dies comptats desde la data de recepció de l’enviament.

Per realitzar la devolució, el producte ha d’estar en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Un cop rebuda la mercaderia en els nostres magatzems, i prèvia comprovació de l’estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel CLIENT.

Els articles adquirits per Internet www.marquezshop.com també poden ser retornats en els nostres magatzems. Per realitzar la devolució, el producte haurà d’estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els accessoris o regals promocionals inclosos en el seu cas. Prèvia comprovació de l’estat de la mercaderia, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la mateixa modalitat de pagament realitada en el seu moment. Per realitzar la devolució s’haurà de presentar el comprovant de venda remès juntament amb la comanda. L’import màxim de la mercaderia a retornar no podrà superar els 1.500 euros. Les despeses d’enviament només seran reemborsables en cas d’enviament erroni o producte defectuós.

Botiga OnLine