Privacitat

Informació legal y aceptació

Les presents disposicions regulen les relacions comercials entre Manel Marquez, s.l., propietària dels dominis www.marquezshop.com i www.marquezdistribucions.com, amb tots els subdominis associats, i el cliente, excepte pacte de venda especialment acceptat per ambdues parts.

L’empresa titular del present servei és Manel Marquez, s.l., amb domicili social a Sant Feliu de Guíxols (Girona), a Paratge Vilartagues s/n, telèfon 972 325 085. Correu electrònic: info @ marquezdistribucions.com. Societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 1.309, Foli 113, Full 113 GI-22.096. NIF B-17568189.

La utilització del present servei atribueix la condició de client del servei (d’ara en endavant, el CLIENT) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. El CLIENT ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que es proposi utilitzar el present servei, ja que les condicions d’us poden patir modificacions.

Navegació web i Cookies

Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de forma correcta, no realitzant cap tipus d'acció fraudulenta sobre la mateixa.

El nostre lloc web utilitza cookies. S'utilitzen per poder navegar i oferir els serveis de compra. Les cookies es poden deshabilitar en el seu navegador. tipus de cookies:

  • sessionid: Cookie de la nostra web per interactuar amb l'usuari i poder realitzar les compres.
  • __utm*: Cookies de Google que recopilen informació sobre les visites amb finalitats estadístiques.

Seguretat

L’EMPRESA està especialment interesada en oferir als nostres CLIENTS el més alt nivell de seguretat i protegit la confidencialitat de les dades que ens aporten. Per això, les transaccions comercials *són realitzades en un entorn de servidor segur sota el protocol SSL (Secure Socket Layer) i totes les comunicacions es transmeten encriptades sota un xifrat de 128 bits*, que asegura el més gran nivell de protecció a les comunicacions.

Clàusula de dret de propietat

El material no serà considerat material del CLIENT fins al moment d’haver fet  efectiu del pagament íntegre del preu de la venda. Si no es fes el pagament en la seva totalitat L’EMPRESA  es troba en el dret de tornar a prendre possessió sense previ avís i independentment de tota demanda judicial, comprometent-se el CLIENT a no oposar-se a aquesta clàusula de dret de propietat. Les despeses  derivades de l’aplicació de la següent clàusula Així com la reparació dels deterioraments i/o el desgast del material que fa objecte d’aquest dret, romandran íntegrament a càrrec del CLIENT.

Si en algun moment té problemes per accedir a alguna par del nostre  web, es pot deure al model o versió del seu navegador o a la configuració de les opcions del mateix. Si necesita que l’ajudem a trobar la solució o si té qualsevol dubte respecte al funcionament del nostre sistema de compra, contacti amb nosaltres a info @ marquezdistribucions.com. L’atendrem amb molt de gust.

Legislació aplicable

En allò no previst en el present clausulat, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir entre les parts com a consequència dels mateixos, serà d’aplicació la legistació espanyola, vigent en la matèria.

Botiga OnLine