Detall de la Notícia

Per a mantenir-te informat pots apuntar-te a la nostra feed de notícies. Feed de Notícies


 • Mesures de prevenció COVID-19 en Repartiment i Cobrament

 • 18 de maig de 2020

 • Davant l'afectació de salut pública i consegüents riscos per a les persones que ha originat el virus COVID-19, els distribuïdors especialitzats en el subministrament de begudes i alimentació a canal d'hostaleria fem palesa la nostra voluntat d'excel·lència en el desenvolupament de l'activitat que ens és pròpia conjurant, en la mesura del possible, aquells riscos. Menció expressa mereix tot el relatiu als lliuraments de mercaderia i cobrament en establiments d'hostaleria, restauració i altres.

   MESURES DE PREVENCIÓ

  1. En les LLIURAMENTS de mercaderies. Amb l'objectiu de minimitzar tant les possibilitats de contagi del nostre personal de repartiment, com el que el personal pugui contagiar als clients, i als seus treballadors, en el moment de fer el lliurament prioritzarem:

  - El compliment de les normes d'higiene i de protecció, així com el manteniment d'una distància de seguretat de 2 metres entre el personal de repartiment i el personal de l'establiment en el qual es va a realitzar el lliurament.

  - Escurçar a el màxim el temps d'estada de l'repartidor en l'establiment de client.

  - * Deixar la mercaderia en un espai reservat per a la recepció / devolució de mercaderies i envasos (zona específica, taula, marca a terra ...), situada a prop de la porta d'accés. El personal de repartiment, que ha de complir el seu propi protocol de prevenció i higiene, no ha de superar aquesta àrea de recepció / devolució.

  * (D'acord document elaborat per l'ICTE i aprovat pel Ministeri de Sanitat, de Mesures per a la reducció de l'contagi per COVID-19 en Serveis de Restauració) Per tant, en cap cas el lliurament, ni la recepció / devolució de mercaderies i envasos, es realitzaran en zones situades a altells i soterranis, com tampoc utilitzant ascensors o muntacàrregues, pels riscos addicionals que comporten.

  2. COBRAMENT a clients

  - Amb el mateix objectiu de minimitzar tant les possibilitats de contagi del nostre personal, com el que el personal pugui contagiar als clients, i als seus treballadors, respecte de l'cobrament (*) prioritzarem la domiciliació bancària (B2B), xec, targeta de crèdit / dèbit, o altres mitjans electrònics.

  (*) De conformitat amb l'article 7 de la Llei 7/2012 d'octubre

 

Botiga OnLine